100 Mbit - Fågleboda Fiber

 - digital motorväg

Skriv ut sidanStart > Kontakt
Start > Kontakt

Styrelsen för Fågleboda Fiber, Ekonomisk förening

Ordförande: Marina Johansson, Röshult Kärringebygdsv. 157-4, 293 94 Kyrkhult, 0702-40 46 92

Viceordförande/

systemansvarig:

Jan-Anders Håkansson, Fågleboda Fåglebodav. 371, 293 94 Kyrkhult - 0702-45 29 19
Sekreterare: Elna Burén, Mörbohult Fåglebodav. 175, 293 94 Kyrkhult - 0703-94 64 28
Kassör: Marianne Eriksson, Dalanshult Dalanshultv. 145-7, 293 94 Kyrkhult - 0459-83355  -0706-90 04 44

Ledamöter:

(Medlemsregister/

hemsida)

Marcus Strömberg, Källeboda

Bredasjöv. 64-8, 293 94 Kyrkhult   - 0454-92123 - 0725-25 09 77

Suppleanter:

Lars-Ivar Olofsson, Ebbemåla

Magnus Persson, Ulvaboda

Hovmansbygdsv. 523-37, 293 94 Kyrkhult - 0454-774066

Ulvabodav. 54-8, 293 94 Kyrkhult - 0454-770174

Webdesignskolan CMS admin »